هدف مجموعه بفرمایید سلامتی تسهیل نوبت گیری مطمئن و تسریع خدمات دهی به شما مراجعه کننده عزیز میباشد

سامانه به صورت آزمایشی میباشد لطفا برای دریافت نوبت از این سامانه تا اطلاع ثانوی استفاده نکنید!
بارگذاری...