هدف مجموعه بفرمایید سلامتی تسهیل نوبت گیری مطمئن و تسریع خدمات دهی به شما مراجعه کننده عزیز میباشد

عطاری بفرمایید سلامتی

مطب شهرک غرب

مطب جمالزاده

ساعات کاری
روز های غیر تعطیل رسمی
از ۱۰ الی ۲۲